Hechting is een term die wordt gebruikt om te beschrijven hoe de band tussen ouder en kind zich in de eerste levensjaren ontwikkelt. Het gaat hierbij om de kwaliteit van de relatie tussen ouder en kind en de manier waarop het kind zich emotioneel hecht aan de ouder of verzorger. Als deze hechting niet veilig is, wordt er gesproken van hechtingsproblematiek. Hechtingsproblematiek kan leiden tot een breed scala aan psychische problemen. Het is belangrijk om te benadrukken dat hechtingsproblematiek niet alleen voorkomt bij kinderen die te maken hebben met ernstige trauma’s, maar ook bij kinderen die opgroeien in relatief normale omstandigheden.

Mogelijke oorzaken van hechtingsproblematiek

Hechtingsproblematiek kan verschillende oorzaken hebben

  1. Trauma’s: Kinderen die in hun eerste levensjaren te maken hebben gehad met bijvoorbeeld mishandeling, verwaarlozing of langdurige ziekenhuisopnames kunnen moeite hebben om een veilige hechting aan te gaan.
  1. Sociaal-emotionele problemen: Wanneer ouders of verzorgers niet in staat zijn om op een consistente en sensitieve manier te reageren op de behoeften van het kind, kan dit leiden tot hechtingsproblematiek. Ook wanneer ouders of verzorgers zelf psychische problemen hebben, kan dit invloed hebben op de band tussen ouder en kind.
  2. Gedesorganiseerd gehecht: Soms ontstaat er een onveilige hechting doordat ouders of verzorgers zelf traumatische ervaringen hebben meegemaakt en hierdoor niet in staat zijn om hun kind een veilige basis te bieden.
  3. Onveilig gehecht op latere leeftijd: Ook op latere leeftijd kan hechtingsproblematiek ontstaan, bijvoorbeeld doordat een kind te maken heeft met een ingrijpende verandering in de leefsituatie, zoals een scheiding, verhuizing of langdurige afwezigheid van ouders.

De invloed van hechtingsproblematiek op kinderen

Op jonge leeftijd kan een onveilige hechting van invloed zijn op de cognitieve ontwikkeling en het vermogen van het kind om relaties aan te gaan en te onderhouden. Als kinderen niet in staat zijn om op jonge leeftijd een veilige hechting met hun ouders of verzorgers te ontwikkelen, kan dit leiden tot hechtingsproblematiek. Bij een gedesorganiseerde hechting is er sprake van een combinatie van afwijzing en angst, waardoor kinderen moeite hebben om vertrouwen te ontwikkelen in relaties met anderen. Dit kan leiden tot sociaal-emotionele problemen en kan het vermogen van het kind om te functioneren in de samenleving ernstig beperken.

Cessio: een veilige basis voor kinderen met hechtingsproblematiek

Een van de doelen van Cessio is het bieden van een veilige basis voor jonge kinderen die te maken hebben met hechtingsproblematiek. Zo bieden we kinderen met hechtingsproblematiek een veilige en stabiele omgeving waar ze zich kunnen ontwikkelen en waar ze kunnen groeien.

Onze benadering van hechtingsproblematiek

Onze benadering is gebaseerd op de overtuiging dat het bieden van een veilige en betrouwbare omgeving voor kinderen van essentieel belang is om hun ontwikkeling te bevorderen en hen te helpen hun volledige potentieel te bereiken. Door onze benadering en werkwijze creëren we een omgeving waar kinderen zich veilig en geborgen voelen, waardoor ze de kans krijgen om te leren omgaan met hun hechtingsproblemen en hun sociale en emotionele vaardigheden kunnen verbeteren.

De gevolgen van hechtingsproblematiek bij kinderen

De gevolgen van hechtingsproblematiek en de impact die dit kan hebben op kinderen en jeugdigen kunnen helaas erg groot zijn. We begrijpen dat het aanpakken van hechtingsproblemen een complex proces kan zijn. Ons team zal er daarom ook alles aan om áltijd de juiste zorg en begeleiding te bieden. We bieden persoonlijke aandacht en bouwen hard aan een band tussen het kind en onze professionele zorgverleners. Samen zorgen we ervoor dat de gevolgen van hechtingsproblematiek tot het minimum beperkt worden.

De zorgverleners van Cessio

Onze zorgverleners zijn getraind om kinderen en jongeren met hechtingsproblematiek op een professionele en persoonlijke manier te ondersteunen. Ze begrijpen dat de band tussen ouder en kind essentieel is voor een veilige hechting en hebben de kennis en vaardigheden om deze relatie te verbeteren en te versterken. Daarnaast zijn ze bekend met de verschillende interventies die kunnen helpen bij het ontwikkelen van een veilige hechting.

Het oplossen van hechtingsproblematiek op jonge leeftijd

Het is ontzettend belangrijk om hechtingsproblematiek zo vroeg mogelijk aan te pakken. Bij Cessio bieden we daarom al vanaf hele jonge leeftijd begeleiding voor kinderen met hechtingsproblematiek. We werken daarbij nauw samen met ouders of verzorgers, omdat de band tussen ouder en kind een ontzettend belangrijke rol speelt in de bestrijding van hechtingsproblematiek.

Het ondersteunen van je kind met hechtingsproblematiek

Het is belangrijk om als ouder te leren hoe je je kind met hechtingsproblematiek kunt ondersteunen en begeleiden in zijn of haar ontwikkeling. Daarbij is het belangrijk om te benadrukken dat hechtingsproblematiek niet altijd te voorkomen is. Een kind kan bijvoorbeeld door omstandigheden in de eerste levensjaren onveilig gehecht zijn geraakt. Ook kunnen traumatische gebeurtenissen of psychische problemen van ouders of verzorgers invloed hebben op de hechting tussen ouder en kind. Het is dan belangrijk om hier zo vroeg mogelijk hulp en begeleiding voor te zoeken.

Cessio heeft veel ervaring met hechtingsproblematiek

Bij Cessio hebben we veel ervaring met het begeleiden van kinderen met hechtingsproblematiek. We werken met verschillende methodieken die veel gericht zijn op het versterken van de band tussen ouder en kind, maar bieden ook individuele begeleiding voor het kind zelf. We hebben daarnaast ook veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en zijn of haar cognitieve ontwikkeling. Het doel van de begeleiding is om het kind met hechtingsproblematiek te helpen een veilige basis te vinden, zodat hij of zij op latere leeftijd beter in staat is om relaties aan te gaan.

De problemen van kinderen met hechtingsproblematiek

Voor kinderen met hechtingsproblematiek is het vaak moeilijker om relaties aan te gaan en te onderhouden. Ze hebben vaak moeite met het vertrouwen van anderen en hebben soms de neiging om anderen af te stoten. Door te werken aan een veilige hechting tussen ouder en kind, zijn kinderen met hechtingsproblematiek beter in staat om in de toekomst gezonde relaties aan te gaan én deze relaties te onderhouden.

Over zorginstelling Cessio

Cessio is een zorginstelling die zich richt op het bieden van zorg en begeleiding aan kinderen, jeugdigen en (jong)volwassenen met psychiatrische problematiek, gedrags- en sociale/emotionele problematiek, autisme, AD(H)D met of zonder verstandelijke beperking.

Cessio is opgericht in 2008 en betekent in het Latijn ‘even afstand nemen’. We werken op een kleinschalige en persoonlijke manier, zodat we ieder individu de zorg kunnen bieden die het beste bij de persoon en zijn of haar situatie past.

Vragen over hechtingsproblematiek?

Als u denkt dat uw kind mogelijk hechtingsproblemen heeft, is het belangrijk om zo snel mogelijk hulp te zoeken. Bij Cessio kunnen we u en uw kind helpen bij het vinden van een veilige basis en het ontwikkelen van een veilige hechting. Heeft u vragen of zoekt u hulp? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.