Individuele begeleiding

Met individuele begeleiding bedoelen we de begeleiding naar en bij het zelfstandig wonen en de individuele begeleiding in de thuissituatie van de volwassenen.

 

Begeleid zelfstandig wonen:

Vanuit de thuissituatie van de (jong)volwassenen, ondersteunen en begeleiden we in het proces naar het zelfstandig wonen toe. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar een geschikte woonruimte of bij het leggen/onderhouden van contacten met de verhuurder. De begeleiding is heel cliëntgericht. Daarnaast kan er in de thuissituatie gewerkt worden aan het uitbreiden van diverse praktische vaardigheden die nodig zijn bij het zelfstandig wonen.

 

Te denken valt aan:

  • Het vergroten van zijn/haar zelfstandigheid
  • Budgettering
  • Structureren van het huishouden
  • Ondersteuning bij financiën

 

Het komt ook voor dat de cliënt reeds beschikt over een geschikte woonruimte. Wij bieden dan de begeleiding vanuit een ander startpunt. Gezamenlijk wordt bekeken bij welke onderdelen van het zelfstandig wonen Cessio hulp kan bieden.

 

 

Individuele begeleiding:

Ook bij (jong)volwassenen die woonachtig zijn bij zijn/haar ouders/verzorgers bieden wij individuele begeleiding. In overleg met zowel de (jong)volwassenen als de ouders/verzorgers wordt er gewerkt aan persoonlijke doelen om zijn/haar zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Inzicht geven en het beheer van eigen inkomsten en uitgaven
  • Verwerken van post en bijhouden van eigen administratie
  • Structuur in werk/school en vrijetijdsbesteding

 

Groepsbegeleiding

Begeleiding van (jong) volwassenen kan ook in groepsverband. Samen met de professional worden in kleine groepjes activiteiten ondernomen met als hoofddoel: deelname aan de maatschappij. Naast de deelname aan de maatschappij is het belangrijk dat de (jong) volwassenen rekening houden met elkaar en hun sociale vaardigheden kunnen toepassen en versterken. Voorbeelden van activiteiten zijn:

  • Zwemmen/sporten
  • Deelname aan een creatieve workshop
  • Wandelen