Arrangement individuele begeleiding

Onder dit arrangement valt de begeleiding naar en bij het zelfstandig wonen en de individuele begeleiding in de thuissituatie van de volwassenen.

Begeleid zelfstandig wonen:

 • Vanuit de thuissituatie van de (jong) volwassenen ondersteunt en begeleidt  Cessio in het proces naar het zelfstandig wonen toe. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar een geschikte woonruimte of contacten leggen/onderhouden met de verhuurder. De begeleiding geschiedt naar wens/behoefte van de cliënt. Daarnaast kan er in de thuissituatie gewerkt worden aan het uitbreiden van diverse praktische vaardigheden die nodig zijn bij het zelfstandig wonen. Te denken valt aan:
 • Het vergroten van zijn/haar zelfstandigheid.
 • Budgettering.
 • Structureren van het huishouden.
 • Ondersteuning bij financiën.
 • Het kan ook zijn dat de cliënt reeds beschikt over een geschikte woonruimte. Cessio biedt dan de begeleiding vanuit een ander startpunt. Gezamenlijk wordt bekeken bij welke onderdelen van het zelfstandig wonen Cessio de begeleiding kan bieden.

Individuele begeleiding:

Cessio biedt individuele begeleiding aan (jong) volwassenen woonachtig bij zijn/haar ouders/verzorgers. In overleg met zowel de (jong) volwassenen als de ouders/verzorgers wordt er gewerkt aan persoonlijke doelen om zijn/haar zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Inzicht geven en het beheer van eigen inkomsten en uitgaven.
 • Verwerken van post en bijhouden van eigen administratie.
 • Structuur in werk/school en vrijetijdsbesteding.

 

Arrangement groepsbegeleiding

Samen met de professional worden in kleine groepjes activiteiten ondernomen met als hoofddoel deelname aan de maatschappij. Naast de deelname aan de maatschappij is het belangrijk dat de (jong) volwassenen rekening houden met elkaar en hun sociale vaardigheden kunnen toepassen en versterken. Voorbeelden van activiteiten zijn:

 • Zwemmen/sporten.
 • Deelname aan een creatieve workshop.
 • Wandelen.