Wie is Cessio?

Cessio betekent in het Latijn ‘even afstand nemen’.

In 2008 is Cessio klein begonnen met het logeerhuis. Vanuit dit logeerhuis is de naam Cessio ontstaan. We wilden hulp bieden aan kinderen die even afstand nodig hadden van hun thuissituatie. In dit logeerhuis hebben de kinderen de mogelijkheid om van een leuk, leerzaam en ontspannen weekend te genieten, waarna de kinderen weer thuiskomen bij hun ouders/opvoeders. Zowel kind als de ouder heeft na een logeerweekend vernieuwde energie. Op deze wijze willen wij de draagkracht van een dergelijk gezin versterken.

Met welke problemen in het gezin kunnen wij u helpen?

Wij van Cessio zijn professionals in de volgende diensten en activiteiten

Jeugd
cessio jeugdzorg10

Door middel van individuele begeleiding biedt Cessio zowel aan het gezin als aan het kind begeleiding.

Gezinshuis
gezinshuis

In een gezinshuis wonen jeugdigen van Cessio, die aan de zorg van de gezinshuisouders worden toevertrouwd.

Volwassenen
cessio jeugdzorg9

Vanuit de thuissituatie van de (jong) volwassenen ondersteunt en begeleidt  Cessio in het proces naar het zelfstandig wonen toe.

Omgangshuis
adolescent-connection-discussion-1595391

Het omgangshuis is een neutrale en veilige ontmoetingsplek voor kinderen die bijvoorbeeld in een pleeggezin/woongroep wonen.

Cessio behaalt Keurmerk Gezinshuizen!

Er zijn landelijke richtlijnen voor de kwaliteit van gezinshuizen. Samen vormen deze richtlijnen het Keurmerk Gezinshuizen. Cessio is kortgeleden gecheckt door dit keurmerk en is nu met trots een officieel gecertificeerd gezinshuis in Limburg!

Wat is Keurmerk Gezinshuizen?

Sinds 2019 zijn er zogenaamde ‘Kwaliteitscriteria’ voor gezinshuizen opgesteld. Deze kwaliteitscriteria vormen samen met de geldende wet- en regelgeving de inhoudelijke basis voor het kwaliteitssysteem Keurmerk Gezinshuizen. Enkele onderwerpen waarop gekeurd wordt is de bekwaamheid van de gezinshuisouder, het leefklimaat in gezinshuizen, de positie van de jeugdige en diens ouders en de organisatie van transparante, navolgbare en goede zorg.

Meer informatie over het keurmerk vind je op https://www.keurmerkgezinshuizen.nl