In een gezinshuis wonen jeugdigen van Cessio, die aan de zorg van onze gezinshuisouders worden toevertrouwd.

De gezinshuisouders voeden specifiek op waarbij de opvoeding wordt afgestemd op de problematiek van de jeugdigen. De eigen ouders hebben een belangrijke positie en van onze gezinshuisouders wordt verwacht om met de ouders samen te werken. Belangrijk en kenmerkend van een gezinshuis is enerzijds het nauw samenleven met de jeugdigen en anderzijds het blijven bewaken van de professionaliteit t.o.v. de jeugdigen. De gezinshuisouder is minimaal MBO+ opgeleid. Het gezinshuis wordt vanuit Cessio begeleid door een gezinshuiswerker. De gezinshuiswerker is HBO opgeleid en in het bezit van een SKJ registratie. In complexere situaties kan in overleg ondersteuning gevraagd worden aan de gedragswetenschapper. De gezinshuizen worden jaarlijks getoetst voor het Keurmerk gezinshuizen.