In een gezinshuis wonen jeugdigen van Cessio, die aan de zorg van de gezinshuisouders worden toevertrouwd.

De gezinshuisouders voeden specifiek op waarbij de opvoeding wordt afgestemd op de problematiek van de jeugdigen. De eigen ouders hebben een belangrijke positie en verwacht wordt van de gezinshuisouders om met de ouders samen te werken. Belangrijk en kenmerkend van een gezinshuis is enerzijds het nauw samenleven met de jeugdigen en anderzijds de professionaliteit t.o.v. de jeugdigen blijven bewaken. De gezinshuisouder is minimaal MBO+ opgeleid. Het gezinshuis wordt vanuit Cessio begeleid door een gezinshuiswerker. De gezinshuiswerker is HBO opgeleid en in het bezit van een SKJ regstratie. In complexere situaties kan in overleg ondersteuning gevraagd worden aan de gedragswetenschapper. De gezinshuizen worden jaarlijks getoetst voor het Keurmerk gezinshuizen.