Samen zoeken naar oplossingen in ons gezinshuis

Soms loopt het even niet zo lekker in een gezin. Het lukt ouders dan niet om het gedrag van de kinderen om te buigen, of te veranderen. Het kan ook zo zijn dat omstandigheden anders zijn dan normaal, door bijvoorbeeld ziekte of een andere reden waardoor een ouder niet goed functioneren kan. Denk aan een alleenstaande ouder die het even niet meer aan kan, of een ouder die ernstig ziek wordt of overlijdt.

Cessio kan op die momenten tijdelijk ondersteuning bieden aan zowel de ouders als de kinderen. Het gezin krijgt handvaten aangereikt of er wordt samen met het gezin naar oplossingen gezocht; zodat het gezin weer verder kan.

Gezinshuis: een kleinschalige vorm van jeugdhulp

Ons gezinshuis is een kleinschalige vorm van jeugdhulp waar onze gezinshuisouders opvoeding, ondersteuning en zorg bieden aan in huis geplaatste jeugdigen die tijdelijk of langdurig zijn aangewezen op professionele hulpverlening.

Landelijk gelden er richtlijnen voor de kwaliteit van een gezinshuis. Samen vormen deze richtlijnen het Keurmerk Gezinshuizen. Keurmerk Gezinshuizen biedt duidelijkheid en inzicht aan gezinshuisouders, de bij hen geplaatste kinderen en jongeren en hun netwerk, zorgaanbieders en nog veel meer. Het verduidelijkt taken en verantwoordelijkheden van de gezinshuisouders en is een hulpmiddel om professionaliteit en kwaliteit zichtbaar te maken en te waarborgen.