Pel Project

Soms loopt het leven niet op rolletjes. Het kan dan lastig zijn om het weer op de rit te krijgen, vooral in een vertrouwde omgeving. Om je te helpen bieden wij, in Frankrijk, het Project Ervarings Leren (PEL) aan.

Voor wie is het Project Ervarend Leren (PEL) geschikt?

Het Project Ervarend Leren (PEL) bieden wij aan voor jongeren tussen de 16 en 21 jaar. Het is geschikt voor de situaties waarin het niet gaat zoals je zou willen. Het helpt bij terugkerende (gedrags)problematiek, bijvoorbeeld met school, je ouders, motivatie, verslaving, vrienden of misschien wel de politie. Het is voor jongeren die de grip op hun leven zelf kwijt lijken te zijn. Het helpt je die grip terug te krijgen, door het ontdekken van je eigen potentie en je kracht.

 

Het doel van het PEL?

Het van doel van het PEL is om jou toekomstproof te maken. We maken een plan en zorgen dat je het uitvoert. Er is aandacht voor je opleiding, je ouders/verzorgers, je werk, je vrije tijd, de vrienden om je heen en waar je wil gaan wonen na het PEL. We bieden je de handvaten om je ontwikkeling een zetje te geven en deze weer in beweging te brengen.

 

Hoe werkt het PEL?

Het PEL is opgebouwd in drie fases. De introductiefase, de buitenlandperiode en de transfer- en nazorgperiode. Tijdens de introductie willen we weten wie jij bent. We gaan met jou en je ouders/verzorgers in gesprek, leggen je uit wat PEL inhoudt en wat je kan verwachten. Daarna ben jij aan zet. We geven je de tijd om na te denken. Als je besluit om deel te willen nemen, schrijf je een motivatiebrief. Hierin geef je aan hoe het gaat, waarom je kiest om deel te nemen aan het PEL, wat je wil doen om het PEL te laten slagen, wat je sterke kanten van jezelf vindt en waar je in het leven tegenaan loopt.

 

Op naar Frankrijk

Voordat je vertrekt gaan we nog een aantal keer in gesprek. Uit deze gesprekken vloeien concrete doelen, waarmee je aan de slag kan. Vervolgens zoeken wij een gastgezin dat juist bij jou goed past. De overgebleven tijd in Nederland besteden we aan de voorbereidingen op je vertrek.

 

Bij aankomst in Frankrijk maak je kennis met de begeleider en het gastgezin. Het is ver van huis, maar dat doen we met een reden. Er kan geen gebruik worden gemaakt van een telefoon, het internet of vergelijkbare zaken. Het PEL zorgt er in Frankrijk voor dat je volledig back to basics gaat. Dit helpt je om je beter te confronteren met jezelf. Het verblijf duurt minimaal 5 maanden. Je maakt deel uit van het gezin en hun bedrijf. Het zijn lange dagen en je leert, ook in de weekenden, wat aanpakken is. Uiteraard onderzoeken en bespreken we wat haalbaar en nodig is, ook op het gebied van onderwijs.

 

Tweewekelijks is er een gesprek met de begeleider. We bespreken hoe het gaat, kijken terug op het verleden en kijken vooral naar hoe je de tijd in Frankrijk kan gebruiken om het plan voor de toekomst in Nederland op poten te zetten en uit te voeren. Ook blijft er nauw contact met Nederland. Zowel je ouders/verzorgers, als je PEL-medewerker in Nederland worden op de hoogte gehouden van de vooruitgang.

 

Terug naar huis

Na het verblijf in Frankrijk brengen we je thuis, waar jij en je ouders/verzorgers nog nabegeleiding ontvangen. Je gaat aan de slag met je gemaakte plannen voor te toekomst. We helpen jou en je ouders/verzorgers hierbij, maar het hoofddoel is dat je het uiteindelijk helemaal zelf kan. In het begin heeft de PEL-medewerker wekelijks contact, maar met de tijd wordt dit minder frequent. De nazorgperiode duurt ongeveer 5 maanden.

 

Wil jij je aanmelden voor Project Ervarend Leren (PEL)?

Voordat je je aanmeldt, kun je contact opnemen met Cessio voor een informatief, en uiteraard vrijblijvend, gesprek. Neem hier contact met ons op!