Omgangsbegeleiding bij Cessio

Kinderen hebben het recht om bij hun ouders op te groeien. Zijn jullie gescheiden of lukt het door omstandigheden even niet om je kind thuis op te voeden? Jullie kinderen hebben dan het recht op omgang met zowel papa als mama. Komen jullie er samen niet uit? Misschien is omgangsbegeleiding dan een idee.

Omgangsbegeleiding bij Cessio

Cessio vindt het belangrijk dat ouders en kind elkaar kunnen blijven zien. Dit kan in de thuissituatie van ouders, op een neutrale plek of op locatie van Cessio.

Cessio kan tijdens de omgang tips en adviezen geven gericht op het kind en het onderling contact.