In sommige gevallen kan het voorkomen dat Cessio niet de juiste zorg kan bieden, om deze reden hanteren wij een transparante uitsluiting criteria. Deze worden tijdens aanmelding en intake besproken.