Gepaste hulp bij echtscheidingen

Een echtscheiding is een ingewikkeld proces. Toch blijft het aantal scheidingen in Nederland helaas nog steeds toenemen. Ongeveer een derde van alle huwelijken eindigt in een echtscheiding. Het verloopt vaak moeizaam. Aan de ene kant zijn beide ouders emotioneel en maken ze elkaar verwijten. Misschien voeren ze zelfs strijd. Aan de andere kant zijn ouders bezig met het maken van belangrijke afspraken met het oog op de toekomst. In dit proces zijn ze zich vaak niet bewust van de impact die een scheiding kan hebben op een kind.

Een ongelukkige relatie doet uiteindelijk niemand goed, maar als er problemen ontstaan in een gezin is het écht belangrijk om op tijd de juiste hulp te zoeken. Vooral voor het kind. 

De impact van scheiden op een kind

Kinderen hebben net als volwassenen hun eigen gevoelens en gedachten. Tijdens het proces van een echtscheiding is het delen en verwerken van die gevoelens heel belangrijk. Kinderen kunnen worstelen met vragen die ze niet durven of kunnen stellen: ‘Waarom vinden mijn ouders elkaar niet meer leuk?’, ‘Komen papa en mama ooit nog bij elkaar?’ of ‘Ligt het aan mij dat mijn ouders gaan scheiden?’.

Het komt helaas vaak voor dat kinderen angstig reageren op een scheiding. Een kind wordt plots losgerukt uit een bekende en vertrouwde omgeving en het is voor hem of haar vaak onbekend wat er komen gaat. Er gebeurt van alles om het kind heen waar hij of zij geen, of nauwelijks, invloed op heeft.

De stem van het kind wordt in een aantal  gevallen niet gehoord, omdat het (logischerwijs) ingewikkeld is voor ouders om emotioneel beschikbaar te zijn tijdens een scheiding. Ook kan het mogelijk zijn dat een kind midden in het conflict terecht komt. Een kind kan zich bijvoorbeeld afvragen of de ene ouder het oké vindt, wanneer ze bij hem is, of andersom. Of het kan voorkomen dat de ene ouder negatief spreekt over de ander. Omdat we begrijpen dat een echtscheiding zo ingewikkeld is, biedt Cessio doelgerichte, systemische hulp aan ouders in scheidingssituaties waarbij per gezin wordt gekeken naar de heersende problematiek.

Cessio kan ondersteunen bij het opstellen van een ouderschapsplan, hierin worden afspraken gemaakt over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken en informatie-uitwisseling. Het maken van afspraken zorgt ervoor dat jullie goed nadenken over de wensen die jullie beide hebben.