Individuele begeleiding jeugdzorg

Met individuele begeleiding jeugdzorg, bieden wij zowel aan het gezin als aan het kind intensieve begeleiding. We kiezen hierbij voor een open en brede benadering met een positieve en vraaggerichte werkwijze. Bij een positieve benadering denken wij aan ‘complimenteren, motiveren en stimuleren’. Deze aanpak versterkt de krachten van uw gezin. Uiteraard stellen we de begeleiding af op de hulpvraag van uw kind en/of gezin, om zodoende de zelfredzaamheid van het geheel te vergroten. Onze individuele begeleiding kan zowel op onze locatie als bij u thuis plaatsvinden.

Enkele praktische voorbeelden:

 • Invulling leren geven aan vrije tijd
 • Ondersteunen bij gesprekken op school of bij andere instanties
 • Het aanleren van studievaardigheden
 • Het vergroten van de zelfstandigheid

 

Groepsbegeleiding

U kunt bij ons ook terecht voor groepsactiviteiten voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 18 jaar. Door de kinderen deel te laten nemen aan de groepsactiviteiten leren ze hun sociale vaardigheden te versterken. Daarnaast leren de kinderen hierdoor omgaan met regels en structuur. Uiteraard doen we dit alles in overleg met elkaar.
De kinderen worden ondersteund door onze professionals om respectvol met elkaar om te gaan en nieuwe uitdagingen aan te gaan.

 

Enkele voorbeelden van activiteiten:

 • Zwemmen
 • Bezoek Gaiapark
 • Binnen/buitenspeeltuin
 • Creatieve activiteiten

Logeren jeugdzorg

Cessio biedt u ook logeerweekenden voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 18 jaar. De sterke kracht van onze logeerweekenden is de huiselijke sfeer. We bieden een prettige en huiselijke plek waar kinderen zich veilig kunnen en bovenal durven voelen.

Tijdens het logeerweekend geven we de thuissituatie rust. De kinderen werken aan hun individuele doelen. En wordt ook gewerkt aan gezamenlijke doelen/taken zoals:

 • Bijv. keuze van activiteiten, keuzen van het menu, enz.
 • Helpen met het (voor)bereiden van een maaltijd
 • Boodschappen doen
 • Helpen bij huishoudelijke taken
 • Vergroten en versterken van sociale vaardigheden

 

Elk weekend staat in het teken van ontspanning voor de jeugd

Er worden diverse activiteiten ondernomen, zoals:

 • Bowlen
 • Bioscoop bezoek
 • Spelen van gezelschapsspellen
 • Zwemmen