De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is een Nederlandse wet die ervoor zorgt dat mensen die ondersteuning nodig hebben, zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen. De wet bevat een breed scala aan diensten, zoals hulp bij aanpassingen aan het huis en sociale ondersteuning. Cessio komt veel in aanmerking met de WMO. Cessio ondersteunt cliënten bij het structureren van het dag- en nachtritme, bij het zoeken naar een passende dagbesteding, bij school of werk, in het overzicht bewaken in post en financiën, maar Cessio ondersteunt ook in het onderhouden van contact met een huurbaas of andere belangrijke partners.

HET BELANGRIJKSTE DOEL VAN DE WMO

Een van de belangrijkste doelen van de WMO is om te voorkomen dat mensen naar een verpleeghuis of andere instelling moeten verhuizen. In plaats daarvan wordt mensen aangeraden zo lang mogelijk in hun eigen huis te blijven wonen, met de benodigde ondersteuning en hulp. Dit kan mensen helpen hun onafhankelijkheid en autonomie te behouden. Ook vermindert het daardoor de druk op ons zorgsysteem.

Cessio draagt in het licht van de WMO ook bij aan deze vergroting van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Cesso kijkt samen met de cliënt naar de eigen kwaliteiten en zijn of haar mogelijkheden. Daarnaast onderzoekt Cessio ook binnen het netwerk of er personen zijn die een client kunnen ondersteunen.

WIE KOMT IN AANMERKING VOOR WMO-ONDERSTEUNING?

Om voor WMO-ondersteuning in aanmerking te komen dient iemand aan een aantal voorwaarden te voldoen. Iemand moet een aantoonbare behoefte hebben aan hulp vanwege fysieke, mentale of sociale beperkingen. Het specifieke type en de hoeveelheid ondersteuning hangen af van de behoeften en omstandigheden van de persoon.

KOM JIJ IN AANMERKING VOOR WMO ONDERSTEUNING?

Als je in aanmerking komt voor WMO-ondersteuning, kan Cessio hierbij helpen. Allereerst kijken we naar hoe goed je jezelf kunt redden. We bekijken vervolgens welke vorm van individuele begeleiding je zelf nodig hebt om je zelfredzaamheid te verbeteren. We bespreken ook wat het resultaat moet zijn van de begeleiding. Daarnaast is de begeleiding altijd precies afgestemd op jouw situatie. De begeleiding is daarom voor iedereen verschillend.

Begeleiding kan gericht zijn op de (jong)volwassen zelf, maar als zij nog thuis wonen kunnen ouders natuurlijk ook meegenomen worden in de begeleiding.

DE WMO ALS BESCHERMER VAN DE ZELFREDZAAMHEID

Over het algemeen is de WMO een belangrijke bron van ondersteuning voor mensen in Nederland. Het zorgt ervoor dat mensen zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen huis. Iets wat wij bij Cessio ontzettend belangrijk vinden. Bovendien zorgt het voor een waardiger en bevredigender leven voor een hele grote groep mensen.

Over Cessio

Cessio is opgericht in 2008. In het Latijn betekent het: ‘even afstand nemen’.  Inmiddels bestaat Cessio uit een breed aanbod van zorg, maar het begon allemaal met de ‘logeerweekenden’. Vanuit ons logeerhuis is de naam Cessio ontstaan.

Ondertussen is Cessio uitgegroeid tot een diverse organisatie. Naast de logeerweekenden biedt Cessio individuele begeleiding aan kinderen, jeugdigen en (jong)volwassenen.