Het onderwijs is fundamenteel in de ontwikkeling van jongeren. Het is een plek waar vaardigheden worden aangescherpt, kennis wordt vergaard en vrienden worden gemaakt.

Maar wat als gedragsuitdagingen de schoolprestaties van een jongere in de weg staan?

Niet omdat ze het intellectueel niet aankunnen, maar omdat ze specifieke begeleiding nodig hebben die scholen vaak niet kunnen bieden. Bij Cessio zien we dat een groeiend aantal jongeren hier tegenaan loopt. 

Het herkennen van gedragsproblemen op school

Gedragsproblemen kunnen breed uiteenlopen, van moeite hebben met concentratie en impulscontrole tot emotionele uitbarstingen of teruggetrokken gedrag. Deze uitdagingen kunnen te wijten zijn aan een verscheidenheid van factoren, waaronder leerstoornissen, de thuissituatie, sociale problemen of mentale gezondheid. Het herkennen van deze problemen is de eerste stap naar het bieden van de juiste, passende ondersteuning.

Het belang van individuele begeleiding

Scholen beschikken vaak wel over een algemeen ondersteuningsnetwerk voor leerlingen met extra behoeften, maar de realiteit is dat standaardoplossingen niet voor elk kind werken. Sommige jongeren hebben intensievere begeleiding nodig om hun potentieel te bereiken – begeleiding die toegespitst is op hun specifieke situatie.

De impact van gedragsproblemen op academische prestaties

Gedragsproblemen kunnen een significant effect hebben op de academische prestaties en persoonlijke ontwikkeling van jongeren. Het kan leiden tot een sneeuwbaleffect waarbij frustratie en teleurstelling het zelfbeeld aantasten en de motivatie om op school betrokken te blijven afneemt. Dit is niet alleen schadelijk voor de jongere zelf, maar kan ook invloed hebben op hun klasgenoten en leerkrachten. 

De rol van Cessio in begeleiding van gedragsproblemen op school

Als de begeleiding op school niet toereikend blijkt, kan Cessio begeleiding bieden die jongeren kan helpen hun gedrag in goede banen te leiden en hun schoolprestaties te verbeteren. We werken in dit soort gevallen zij aan zij met de jongere en bieden hulpmiddelen om hem of haar weer volledig mee te laten draaien op school.

Onze aanpak is gebaseerd op intensieve persoonlijke begeleiding, waarbij we onze expertise gebruiken om gedragsproblemen bij de kern aan te pakken. We werken samen met scholen, ouders en vooral met de jongeren zelf om hem of haar ondersteuning te bieden die verder gaat dan de muren van het klaslokaal.

Het doel van Cessio

Ons ultieme doel is om ervoor te zorgen dat elke jongere die we begeleiden weer vol vertrouwen en met de nodige vaardigheden kan deelnemen aan het reguliere onderwijs. We willen zien dat deze jongeren niet alleen academisch slagen, maar ook persoonlijk groeien en een positieve draai aan hun schooltijd geven.

Als jouw kind of leerling moeite heeft om op school mee te komen vanwege gedragsproblemen, neem contact op met Cessio – we helpen je graag.