Cessio ontwikkelt uiteenlopende zorgactiviteiten die de gezondheid, zelfredzaamheid, zelfstandigheid en het welzijn van onze cliënten bevorderen. Cessio wil kinderen een veilige en vertrouwde omgeving bieden, waarin ze zich kunnen ontwikkelen. We betrekken hun ouders of eerdere opvoeders daar waar dat mogelijk is ook bij het leven van de kinderen, zodat ze merken dat deze mensen voor altijd belangrijk voor hen mogen blijven. Cessio legt de nadruk op de kansen van kinderen en niet zozeer op hun beperkingen. Rekening houdend met deze beperkingen willen we eenplek zijn waar kinderen zich kunnen ontwikkelen, waar ze durven exploreren, waar ze ontdekken waar hun kansen liggen en ruimte ervaren om nieuwe vaardigheden onder de knie te krijgen.

Cessio staat voor kleinschalige, huiselijke en flexibele zorg. Deze zorg wordt geboden op basis van de zorgbehoefte van de individuele cliënt en zijn/haar directe omgeving. In het gezinshuis willen we een buitengewoon, gewoon gezin zijn, waar kinderen zich thuis voelen. Een plek waar ruimte is voor de jeugdige en zijn netwerk. Waar we door samen te werken met het netwerk en andere professionals kinderen kansen geven om zich te ontplooien en ervaringen op te doen. Waar ze deel kunnen zijn van een gezin, zich veilig en geliefd kunnen voelen. Een plek waar ze kunnen leren om met hun moeilijkheden om te gaan en waar ze aan de slag kunnen met hun talenten.

Ons aanbod wordt uitgevoerd door professionals waarbij de focus wordt gelegd op kwaliteit en tevredenheid. Vanuit onze expertise op het gebied van jeugd- , jongeren-, en jongvolwassenen hulpverlening. Dit bieden wij vanuit een open, transparante, integere en maatschappelijke organisatie. Die de normen en waarden en de achtergronden waardeert en respecteert.

 

Doelgroepen en zorgaanbod

Cessio levert zorg die wordt gefinancierd op basis van het Persoonsgebonden Budget (PGB gemeente en WLZ) en middels arrangementen vanuit de verschillende gemeenten. De doelgroep is vanaf 0 jaar tot 55 jaar voor het gehele zorgaanbod van Cessio. Cessio biedt zorg/ begeleiding aan kinderen, jeugdigen en (jong) volwassenen met psychiatrische problematiek, gedrags- en sociale problematieken, autisme, (A)D(H)D met of zonder verstandelijke beperking.