Arrangement individuele begeleiding

Door middel van individuele begeleiding biedt Cessio zowel aan het gezin als aan het kind begeleiding. We kiezen voor een open en brede benadering. Een positieve en vraaggerichte wijze van werken sluit hier nauw op aan. De positieve benadering gebeurt door te complimenteren, motiveren en stimuleren. Hierbij worden de krachten van het gezin versterkt. De begeleiding wordt afgestemd op de hulpvraag van het kind en/of gezin. Om zodoende de zelfredzaamheid van het hele systeem te vergroten. De individuele begeleiding kan plaatsvinden in de thuissituatie, maar ook op de locatie van Cessio.

Enkele praktische voorbeelden:

 • Invulling leren geven aan vrije tijd.
 • Ondersteunen bij gesprekken op school of andere instanties.
 • Het aanleren van studievaardigheden, onder andere plannen, samenvatten en de wijze van leren voor een toets.

Arrangement groepsbegeleiding

Cessio biedt groepsactiviteiten voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 18 jaar. Door de kinderen deel te laten nemen aan de groepsactiviteiten leren ze hun sociale vaardigheden te versterken en te vergroten. Daarnaast leren de kinderen omgaan met regels en structuur. Dit alles in overleg met elkaar.
De kinderen worden ondersteunt door de professional om respectvol met elkaar om te gaan en nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Enkele voorbeelden van activiteiten:

 • Zwemmen.
 • Bezoek Gaiapark
 • Binnen/buitenspeeltuin.
 • Creatieve activiteiten.

Arrangement logeren

Cessio biedt logeerweekenden voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 18 jaar. De sterke kracht van deze logeerweekenden is de huiselijke sfeer. We bieden een prettige en huiselijke plek waar kinderen zich veilig kunnen en durven te voelen.

Tijdens het logeerweekend wordt de thuissituatie ontlast. De kinderen werken aan hun individuele doelen. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan gezamenlijke doelen/taken zoals:

 • Overleggen, bijv. keuze van activiteiten, keuzen van het menu, enz.
 • Helpen met het (voor)bereiden van een maaltijd.
 • Boodschappen doen.
 • Helpen bij huishoudelijke taken.
 • Vergroten en versterken van sociale vaardigheden.

Elk weekend staat in het teken van ontspanning

Er worden diverse activiteiten ondernomen, zoals:

 • Bowlen.
 • Bioscoop bezoek
 • Spelen van gezelschapsspellen.
 • Zwemmen

In overleg met ouders/verzorgers kan er gekeken worden voor een midweek logeren tijdens de vakantieperiode.