Wat is het omgangshuis?

Het omgangshuis is een neutrale en veilige ontmoetingsplek voor kinderen waarvan de ouder(s) (tijdelijk) niet de dagelijkse verzorging en opvoeding van hun kind(eren) kunnen waarborgen. Denk hierbij aan kinderen die (tijdelijk) in een pleeggezin/woongroep wonen.
Een neutrale omgangsbegeleider is tijdens de omgang aanwezig. Naar de behoefte van de invulling van de omgang begeleidt deze persoon de ouder(s) en kind(eren).
Uitgangspunt is het recht van ieder kind op omgang met beide ouders. Daarbij is het belangrijk de ouder(s) en hun kind(eren) nader tot elkaar te brengen. Tevens wordt de veiligheid van het kind gewaarborgd. Voorwaarde is dat de ouder(s) bereid zijn om mee te werken aan het tot stand komen van een omgangsregeling. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid voor de ouder(s) om vertrouwen op de bouwen in het contact met hun kind(eren).

Werkwijze

Als eerste zal er met de ouder(s) een informatief/ intakegesprek plaatsvinden. Mocht er sprake zijn van een (gezins)voogd of andere betrokken disciplines, kunnen deze ook bij de intake aanwezig zijn. Er zal uitleg gegeven worden over het omgangshuis. Ook is er ruimte voor eventuele vragen van de ouder(s). N.a.v. het intakegesprek wordt een plan van aanpak opgesteld. Beide ouders moeten dit plan van aanpak ondertekenen, alvorens gestart kan worden met de (begeleide) omgang. In het plan van aanpak worden doelen geformuleerd en andere afspraken (bijv. frequentie en invulling van de omgang) beschreven. Tevens worden in het plan van aanpak evaluatiemomenten gepland. Centraal voor de omgangsbegeleider staan observeren, bewaken en begeleiden. De omgangsbegeleider maakt een neutraal verslag over het verloop van de (begeleide) omgang.

 

Wat bieden we aan?

 • Ambulante omgangsregeling:
  Voorbeeld hiervan is een omgang die plaatsvindt in een (binnen)speeltuin, begeleidt door een omgangsbegeleider.
 • Ambulante omgangsregeling op locatie:
  Er wordt een geschikte ruimte gezocht waar de omgang plaats kan vinden en begeleidt door een omgangsbegeleider.
 • Ambulante omgangsregeling in de thuissituatie:
  De begeleide omgang vindt plaats in de thuissituatie van de ouder(s).
 • Omgangshuis:
  In een huiselijke sfeer kan de omgang plaatsvinden in aanwezigheid van een omgangsbegeleider. Het omgangshuis beschikt over ruimtes die huiselijk zijn ingericht, maar ook over grotere ruimtes waar ouder(s) en kind(eren) bijvoorbeeld samen een balspel kunnen spelen.

Ons aanbod kan op aanvraag plaatsvinden zowel doordeweeks als in de weekenden. We streven om continuïteit te waarborgen wat betreft de omgangsbegeleider. Dit betekent dat we bij iedere omgangsregeling dezelfde begeleider aanwezig laten zijn.