Ondersteuning op school: jongeren met gedragsuitdagingen

Het onderwijs is fundamenteel in de ontwikkeling van jongeren. Het is een plek waar vaardigheden worden aangescherpt, kennis wordt vergaard en vrienden worden gemaakt. Maar wat als gedragsuitdagingen de schoolprestaties van een jongere in de weg staan? Niet omdat ze het intellectueel niet aankunnen, maar omdat ze specifieke begeleiding nodig hebben die scholen vaak niet…

Het zelfbeeld en zelfontplooiing bij jongeren

De zoektocht naar identiteit is een van de meest ingrijpende en belangrijke zoektochten in je jeugd. Het vormen van een zelfbeeld – het mentale plaatje dat iemand van zichzelf heeft – is nauw verweven met deze zoektocht. Het zelfbeeld wordt ingekleurd door talloze ervaringen, waaronder de interactie met leeftijdsgenoten, familie en de rest van de…

Pesten en de gevolgen

Pesten is een van de meest voorkomende vormen van agressie, met impact die zich vaak achter de schermen voltrekt. Ondanks verhoogde bewustwording en inspanningen om pesten tegen te gaan, blijft het een uitdaging voor scholen, ouders en zorgverleners. Vandaag delen we graag met jullie wat pesten inhoudt, de vormen die het kan aannemen, hoe het…

Hechtingsproblematiek bij kinderen

Hechting is een term die wordt gebruikt om te beschrijven hoe de band tussen ouder en kind zich in de eerste levensjaren ontwikkelt. Het gaat hierbij om de kwaliteit van de relatie tussen ouder en kind en de manier waarop het kind zich emotioneel hecht aan de ouder of verzorger. Als deze hechting niet veilig…

CESSIO EN DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is een Nederlandse wet die ervoor zorgt dat mensen die ondersteuning nodig hebben, zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen. De wet bevat een breed scala aan diensten, zoals hulp bij aanpassingen aan het huis en sociale ondersteuning. Cessio komt veel in aanmerking met de WMO. Cessio ondersteunt cliënten bij het…

Logeerweekenden

Logeren bij Cessio: leuk, leerzaam en laagdrempelig Een logeerweekend bij Cessio is gezellig en met andere kinderen. Samen eten, samen knutselen en samen buitenspelen. Af en toe doen we ook uitstapjes, bijvoorbeeld naar de dierentuin. Problemen en aandoeningen staan dan even niet op de voorgrond. Of het nu ADHD, autisme, een angst trauma of een…

De impact van echtscheidingen op het kind

Echtscheidingen zijn nooit eenvoudig. Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis die diepe emotionele wonden kan veroorzaken, niet alleen bij de partners, maar vooral ook bij het kind. Bij Cessio begrijpen we de complexiteit en impact van echtscheidingen. Wij streven ernaar u en uw kinderen de nodige ondersteuning en begeleiding te bieden gedurende dit moeilijke proces.…

Gezinshuisouders

Soms loopt het even niet zo lekker in een gezin. Het lukt ouders dan niet om het gedrag van de kinderen te verbeteren, of te veranderen. Het kan ook zo zijn dat omstandigheden anders zijn dan normaal, door bijvoorbeeld ziekte of een andere reden waardoor een ouder niet goed functioneren kan. Denk aan een alleenstaande…